Hae
Tyttö Sinä Olet Vahva

Aktiivimalli – Uhka vai mahdollisuus

Aktiivimalli lyhykäisyydessään

Aktiivimalli puhuttaa monia tällä hetkellä.  Helsingissä on maaliskuussa 2018 ollut työttömiä 32 669. Työttömien aktivoimiseksi on kehitetty aktiivimalli joka on astunut voimaan 1.1.2018. Aktiivimalli saattaa kuulostaa hankalalta, mutta aktiivimallin ydin on kuitenkin selkeä. Työttömyysetuus voidaan maksaa täytenä, jos etuudensaaja on ollut työllistymisensä suhteen aktiivinen lain edellyttämällä tavalla. Säilyttääkseen täyden työttömyysetuuden täytyy työttömän tarkastelujakson aikana tehdä joko 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yritystoiminnassa vähintään 23 % yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausansiosta (vuonna 2018: 241 euroa), tai oltava viisi päivää TE-toiminston työllistymistä edistävässä palvelussa. Aktiivisuusedellytys on täytettävä siis joko tekemälllä työtä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin, ei sekä että. 

Jos ei ole ollut määrätyllä tavalla aktiivinen tarkastelujakson aikana, alennetaan päivärahaa 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos  uudella jaksolla on aktiivinen, palautuu päiväraha täydeksi, kun seuraava jakso alkaa. Jos henkilö ei ole aktiivinen, jatkuu päivärahan maksaminen alennettuna. Etuus ei alene koskaan enempää kuin 4,65 prosenttia täydestä päivärahasta. 

Aktiivimalli – Uhka vai mahdollisuus

Mielestäni aktiivimallia tulisi tarkastella kriittisesti, sillä voi olla että huono-osaiset joutuvat entistä suurempaan ahdinkoon. Pohdin aihetta hoitotyön, diakoniatyön ja kohtaamieni ihmisten, sekä pienessä parlamentissa olleen tilaisuuden perusteella, jossa keskusteltiin vapaaehtoistyön mukaan ottamisesta aktiivimalliin. Aktiivimallin purkamiseksi tehtiin myös aloite eduskuntaan, joka oli hyvin perusteltu. Useat kansanedustajat olivat edelleen aktiivimallia vastaan. Olen sitä mieltä, että aktiivimalli palvelee suurinta osaa työttömistä, mutta ei välttämättä niitä kaikista vähäosaisimpia ja esimerkiksi mielenterveys-ja päihdekuntoutujia. On ihmisiä, joilla ei esimerkiksi diagnosoimattoman masennuksen tai muiden elämän koettelemusten vuoksi ole tarvittavia voimavaroja tai taitoja työllistyä. Onko yhteiskunnassa edes töitä kaikille ja kaikenlaisille ihmisille? Esimerkiksi sosiaaliset taidot saattavat puuttua joltain ihmisiltä lähes kokonaan ja yhteiskunnan nopeasti muuttuva tahti pudottaa osan ihmisistä jälkeensä ja he ovat täysin syrjäytymisvaarassa.

Entä jos ei vaan pysty

Kaikista Suomen työttömyysetuutta saavista 177 871 henkilöstä, 90 527 täytti aktiivisuusehdon. Työttömyys etuutta taas leikattiin 80 ooo:nelta henkilöltä huhtikuussa. Kehysriihessä  on päätetty onneksi täydentää aktiivimallia ja lisätä keinoja, jolla aktiivisuuden voisi osoittaa. Hallituksen tekemien linjausten mukaan aktiivisuutena tullaan ottamaan huomioon työnantajan irtisanotuille tarjottava koulutus ja valmennus. Myös eri toimijoiden  järjestämä työllistymistä tukeva toiminta katsotaan aktiivisuudeksi.

On hyvä että aktiivimallista on ollut joillekin hyötyä, niille jotka ovat aktiivisia ja työkuntoisia. On kuitenkin ihmisiä jotka eivät tiedä mitä pitäisi tehdä, heitä joilla ei ole voimavaroja toimia. Sosiaalitoimisto auttaa kun työttömyystuki ei riitä, mutta tämä kaikki näyttäytyy monelle liian monimutkaisena ja osan tilanne pahenee entisestään.

Musta sydän Apple  Seuraa Musta sydän Apple

Instagram / Facebook / Bloglovin’

Lue myös:

Hiljaisuuden voima

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *